ZostawŚlad.pl - testament

start
o serwisie
funkcje
bezpieczenstwo
pakiety
faq
regulamin
kontakt
Upublicznianie profilu oraz jego zawartości.

Jedną z głównych zalet i korzyści posiadania profilu na ZostawŚlad.pl jest możliwość utrzymywania całej jego zawartości w tajemnicy i dyskrecji aż do momentu jego upublicznienia. Upublicznianie to moment, w którym serwis ZostawŚlad.pl w całości lub tylko w wybranych przez użytkownika fragmentach udostępnia podgląd profilu innym osobom odwiedzającym portal. Dodatkowo w momencie upublicznienia profilu zostają uruchomione dodatkowe opcje wybrane przez użytkownika, takie jak wysyłanie wiadomości pożegnalnych i bazy haseł do wskazanych wcześniej zaufanych osób. Zanim dojdzie do upublicznienia profilu użytkownik zostaje ostatecznie poproszony o zgodę na upublicznienie profilu.
Potwierdzenie zgody na upublicznienie profilu.

Zanim dojdzie do upublicznienia profilu użytkownika na ZostawŚlad.pl, zostaje wysłana prośba o potwierdzenie tego faktu. W tym celu na adres e-mail podany przez użytkownika w ustawieniach jego profilu zostaje wysłana wiadomość z zapytaniem, czy faktycznie zaszły okoliczności będące podstawa do upublicznienia profilu. Użytkownik sam ustawia przedział czasu, w jakim mają być wysyłane wiadomości z prośbą o potwierdzenie. Po upływie tego czasu i braku wiadomości zwrotnej od użytkownika, rozpoczyna się proces upublicznienia profilu oraz wszystkich temu towarzyszących czynności opisanych poniżej.
Użytkownik, w zależności od rodzaju posiadanego profilu, ma możliwość wyboru jednej z trzech lub kilku opcji jednocześnie uruchomienia procedury upubliczniania. Opcje te są prezentowane poniżej:

1. Upublicznianie profilu na podstawie czasu logowania.
W tej opcji użytkownik wybiera czas swojego ostatniego logowania, po przekroczeniu którego, serwis automatycznie rozpocznie procedurę upubliczniania. Minimalny czas wynosi 90 dni, natomiast maksymalny 365 dni.
Na przykład: użytkownik w swoim profilu wybrał opcję upubliczniania na podstawie czasu ostatniego logowania wynoszącego 100 dni. Użytkownik przez pewny okres czasu zamieszczał na swoim profilu różne treści- takie jak pamiętnik, pliki tekstowe i multimedialne, hasła do innych serwisów internetowych, a także stworzył listę wiadomości pożegnalnych. W pewnym momencie użytkownik nie zalogował na swój profil przez dłużej, niż 100 dni. Wtedy serwis uruchamia proces upubliczniania, jednocześnie udostępniając zawartość profilu, wysyłając wiadomości pożegnalne i bazę haseł od innych serwisów internetowych, do wybranych osób z listy kontaktów użytkownika, którą zamieścił na swoim profilu.

2. Upublicznianie profilu za pośrednictwem informatorów.
W tej opcji użytkownik po założeniu profilu na ZostawŚlad.pl, wybiera jedną lub kilka zaufanych osób, które będą informatorami jego profilu. Można wskazać minimum jednego informatora i maksymalnie pięciu. Użytkownik podaje adresy e-mail oraz personalia osób wskazanych jako informatorzy. Następnie serwis wysyła do wskazanych osób wiadomość z informacją, że właśnie zostali wybrani przez użytkownika na swoich informatorów. W tym wypadku proces upubliczniania profilu zaczyna się w momencie, w którym któryś z informatorów zgłosi śmierć użytkownika. Serwis weryfikuje tę informację, kontaktując się z pozostałymi informatorami, (jeżeli są) oraz poprzez standardowe wysłanie wiadomości z prośbą o potwierdzenie zgody użytkownika. Po zweryfikowaniu informacji, profil zostaje upubliczniony w ten sam sposób, jak opisany wyżej.
Uwaga: Pamiętaj, że każda ze wskazanych przez Ciebie osób musi wyrazić zgodę, aby zostać Twoim informatorem, dlatego lepiej uzgodnij to z nią wcześniej.

3. Upublicznianie profilu za pomocą „Karty Upubliczniania Konta”
Wybierając tę opcję, użytkownik otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail indywidualną, stworzoną dla niego „Kartę Upubliczniania Konta”. Karta zawiera indywidualny kod składający się z 32 znaków oraz instrukcję, jak rozpocząć procedurę upubliczniania przy pomocy zamieszczonego kodu. Kod jest wprowadzany za pośrednictwem serwisu ZostawŚlad.pl. Kartę należy wydrukować w jak najmniejszej liczbie egzemplarzy (duża liczba egzemplarzy może sprawić, że karty będą ginąc lub trafiać w nieodpowiednie ręce). Wydrukowane karty należy umieścić w wybranych miejscach lub wręczyć zaufanym osobom. Najlepiej, aby były to miejsca, które nie pozwolą na użycie karty przez inne osoby wcześniej, niż moment, w którym faktycznie profil powinien zostać upubliczniony. Osoba, która weszła w posiadanie karty, powinna zapoznać się z informacjami oraz ostrzeżeniami zawartymi na karcie. W momencie śmierci właściciela profilu, posiadacz karty powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na karcie, posługując się również zawartym na niej kodem. W momencie, w którym zostaną wykonane wszystkie wskazane instrukcje, konto zostanie upublicznione, analogicznie, jak w punktach poprzednich.
Uwaga: W przypadku zniknięcia któregokolwiek egzemplarza karty za życia użytkownika, należy usunąć kartę wchodząc na swój profil i wybierając odpowiednie opcje lub skontaktować się z obsługa techniczną serwisu. Następnie można wygenerować nową wersję karty.
Nie zarejestrowałeś się jeszcze w serwisie?
Dołącz do nas i zostaw po sobie ślad!