ZostawŚlad.pl - testament

start
o serwisie
funkcje
bezpieczenstwo
pakiety
faq
regulamin
kontakt
Testamenty zwykłe to:
testament własnoręczny (holograficzny) – jest to testament napisany w całości pismem ręcznym, własnoręcznie podpisany i opatrzony datą.
testament notarialny – jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.
testament allograficzny - sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez: spadkodawcę, osobę, wobec której wola została oświadczona, świadków.

W przypadku gdy spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole oraz wskazać przyczyny braku podpisu. Testamentu opisanego w pkt. 3 nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme.
Zobacz: Testament Ustny
Nie zarejestrowałeś się jeszcze w serwisie?
Dołącz do nas i zostaw po sobie ślad!